Råd og tips

Råd og tips

Norske Takstolprodusenters Forening har mange nyttige brosjyrer, instruksjonsvideoer og dokumenter som vil være verdifulle i prosjekteringsøyemed og oppføringsfasen. Monteringsanvisningene er spesialt anbefalt. Alt er samlet på denne siden.

Alta Takstoler AS

Alta Takstoler AS prosjekterer og produserer takstoler og andre bærende konstruksjoner i tre. Vi produserer Garasjer i veggelementer.

Om oss

Alta takstoler ble etablert i 1995 og har pr dags dato fem ansatte. Vårt markedsområde er Finnmark og Troms fylke.

Produkter

Alta Takstoler AS prosjekterer alle konstruksjoner i samarbeid med Ristek.

Kontaktinformasjon

Adresse: Humleveien 15, 9514 Alta
E-post: trb@altatakstoler.no
Tlf.: 78 43 79 50